Foraje geotehnice pentru alimentarea cu apă a locuinţelor

216
foraje

Cu instalaţiile din dotare, putem executa foraje puţuri apă cu caracter de studio sau explorare-exploatare în vederea alimentării cu apă a diverselor unităţi social-economice.

Aceste foraje pot sta la baza întocmirii studiilor hidrogeologice preliminare sau definitive pentru lucrări de alimentări cu apă.

Diametrele de foraj pot varia între 130 şi 400 mm, iar adâncimea poate depăşi 100 metri.

Înainte de echiparea cu coloană de PVC şi coroană de pietriş mărgăritar se execută o diagrafie geofizică pentru stabilirea adâncimii şi grosimii stratelor acvifere.

În funcţie de rezultatele obţinute se poziţionează filtrele şi se execută operaţiunile de denisipare şi pompările experimentale care duc la stabilirea parametrilor de exploatare ai puţului (debit, denivelare).

În baza tuturor acestor factori se recomandă caracteristicile pompei submersibile.

Mai multe detalii pe https://www.geofortehnic.ro